Солянi лампи: приємне i корисне
У соляних лампах поєднанi краса та користь. Ось чому їх виготовлення приносить прибуток майстру i естетичне задоволення тому, хто їх придбав. Наша знiмальна група дiзнавалася таємницi виготовлення ламп, якi кориснi при захворюваннях дихальних шляхiв вiд умiльця iз соляної столицi нашого краю.

Про лiкувальнi властивостi солi не потрiбно багато говорити. Це єдиний природний мiнерал, без якого людське життя неможливе. Через сiль велися вiйни, а держави, якi контролювали сольовi родовища та вели видобуток, були свiтовими лiдерами. Ось чому про сiль у народi залишилося так багато прислiв'їв та приказок. Та сiль ще й гарний матерiал з яким легко, якщо вмiти, працювати i надавати породi бажаної форми.

Останнiм часом вироби з рiзних природних мiнералiв користуються великим попитом, серед яких солянi лампи, посiдають чи не найперше мiсце. Виготовляють солянi фiгурки тварин, рослин, рiзних предметiв та споруд (iз солi iнших солерудникiв /ком.адм.сайта) або просто натуральний шматок соляної породи, такi бiльше цiнуються. Кожен з них при увiмкненнi свiтиться по-особливому, все залежить вiд розмiрiв соляної основи та її породи (Артем.сіль, сіль з Пакистану, сiль гiмалайська, сiль з Бiлорусi /ком.адм.сайта). Такi лампи не тiльки радують око, вони ще й кориснi для здоров'я, адже iонiзують повiтря. Процес видiлення iонiв вiдбувається природнiм шляхом, тому повiтря в кiмнатi стає чистiшим та свiжiшим.

Та мало хто задумувався, як виготовляють такi лампи. В Солотвинi - солянiй столицi нашого краю, виготовлення соляних ламп - давня традицiя. Та сьогоднi цим займаються одиницi. Один з таких, пан Василь, який навчився цьому ремеслу вiд батька, а той в свою чергу вiд свого. Правда, iнструменти для роботи сучаснi. Все починається з вибору шматка солi для первинної обробки. Зрiзiв багато не потрiбно, треба вiдчувати, як лежить порода в руцi i вiдрiзати тiльки зайве. Пiд час такої роботи пилюка стоїть бiлою хмарою. Дихати нею не бажано, тому працює умiлець тiльки 40 хв. Як тiльки майстер задоволений виглядом лампи, в її основi вирiзається отвiр. Наступний крок - це просвердлювання отворiв для крiплення. В майстернi, неподалiк вiд робочого мiсця, цiла купа готових дерев'яних пiдставок. Всi вони зробленi виключно iз дуба або бука. Неподалiк на стiнi висять приготованi електрокабелi. А в ящиках, на робочому столi, широкий вибiр рiзнокольорових ламп, вiд галогенних до звичайних.

Процес пiдбору кольору свiтла специфiчний, адже потрiбно врахувати багато факторiв. Як тiльки усе зiбране та закрiплене, настає черга первинної перевiрки на справнiсть - це чи не найважливiший момент, адже всi контакти повиннi бути заiзольованi, а дерев'яна пiдставка пiдiгнана пiд розмiр соляної лампи - все з метою безпеки. Для додаткової безпеки та довговiчностi в лампi просвердлюють ще один отвiр на заднiй стiнцi - все для того, аби лампа була ефективнiша i не трiскалась з часом.

Тож милуватись на красу природного мiнералу з користю варто, а головне доступно.


(TРК „Мукачево М-Студіо”).

_Дышим целебным воздухом!
Солотвинские
Соляные Лампы
Солевые Лампы


Іонізоване повітря - для ваших легень!
Соляна Лампа